🖐 Үйлчилгээний багц

Багцын мэдээлэл

MarketPlace

Basic

300,000

Сар бүр
 • Барааны тоо, ширхэг 3000
 • Захиалгын хэмжээ ₮30 сая
 • Хандалтын тоо 30,000
 • Хэрэглэгчийн тоо 15,000
 • Зээлийн үйлчилгээ 9%
 • Бүх төлбөрийн шийдэл
 • Хүргэлт
 • Стандарт вэб дизайн
 • Домайн нэр холбох
 • Live Stream цацах20
 • Сошиал Альбум (3-5 зураг)-
 • Постер (Нэгдлээ)
 • Аналитик, статистик дүн
MarketPlace

Gold

2,000,000

Сар бүр
 • Барааны тоо, ширхэг
 • Захиалгын хэмжээ
 • Хандалтын тоо
 • Хэрэглэгчийн тоо
 • Зээлийн үйлчилгээ 7%
 • Бүх төлбөрийн шийдэл
 • Хүргэлт
 • Стандарт вэб дизайн
 • Домайн нэр холбох
 • Live Stream цацах60
 • Сошиал Альбум (3-5 зураг)4
 • Постер (Нэгдлээ)
 • Аналитик, статистик дүн
MarketPlace

Silver

600,000

Сар бүр
 • Барааны тоо, ширхэг 6000
 • Захиалгын хэмжээ 60 сая
 • Хандалтын тоо 60,000
 • Хэрэглэгчийн тоо 30,000
 • Зээлийн үйлчилгээ 8%
 • Бүх төлбөрийн шийдэл
 • Хүргэлт
 • Стандарт вэб дизайн
 • Домайн нэр холбох
 • Live Stream цацах40
 • Сошиал Альбум (3-5 зураг)2
 • Постер (Нэгдлээ)
 • Аналитик, статистик дүн
© 2023 ArdStore Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан